Isännöintiliiton digiselvitys 2018

Myös senioriväestö on innokas käyttämään sähköisiä palveluita

Isännöintiliiton digiselvitys: Myös senioriväestö on innokas käyttämään sähköisiä palveluita

Taloyhtiön sähköiset palvelut digiselvitys

Isännöintiliitto julkaisi 24.10. Isännöinti Goes Digi -tapahtumassa vuoden 2018 isännöintialan digiselvityksen tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin miten osakkaat ja isännöitsijät kokevat sähköisen asioinnin, taloyhtiön sähköiset palvelut ja digitalisaation vaikutukset jokapäiväisissä asumiseen liittyvissä asioissa.

Tuloksista nousee selkeästi esille sähköisen asioinnin arvostus ja tärkeys. Sähköistä asiointia pidetään tärkeänä niin asukkaiden, osakkaiden kuin isännöitsijöidenkin toimesta.

Tutkimus myös murtaa mielenkiintoisen myytin, jonka mukaan senioriväestö ei ole halukas käyttämään sähköisiä palveluita. Tulosten mukaan esimerkiksi 56-75 vuotiaat kokevat sähköisen asioinnin tärkeämmäksi kuin 46-55 vuotiaat, vaikka usein luullaankin vanhemman väestön vieroksuvan digitaalisia palveluita.

Aikojen ja odotusten kehittyessä nousee esille muutos ja sen tuomat haasteet. Isännöintialalla uuden ajan palvelut vaativat uuden ajan työkalut.

Isännöintijärjestelmä Hausvise vastaa selkeästi tutkimuksessa esille nousseisiin toiveisiin, vaatimuksiin ja haasteisiin. Tutkimuksesta käy ilmi, että taloyhtiön sähköiset palvelut ovat selkeästi haluttuja. Saunavuorojen- ja autopaikkojen varaukset, isännöitsijätodistuksen tilaaminen, ajankohtaisten tiedotteiden seuraaminen ja vikailmoitusten tekeminen halutaan hoitaa tulevaisuudessa sähköisesti. Hausvisen kautta nämäkin palvelut ovat aina mukanasi ajasta ja paikasta riippumatta myös mobiilisti.

Yllämainittujen palveluiden lisäksi asukkaat ja osakkaat ovat tutkimuksen mukaan yhä enemmän kiinnostuneita seuraamaan kiinteistön ylläpitoon, talouteen ja kehitykseen liittyviä asioita reaaliajassa. Hausvisen avulla näiden toimien seuraaminen on tehty helpoksi ja vaivattomaksi.

Vaikka digitalisaation kehittyessä yhä useammat asumiseen liittyvät palvelut on käytettävissä sähköisissä kanavissa, on Hausvisessä huomioitu myös ne asukkaat, jotka eivät ole vielä siirtyneet digitaaliseen maailmaan.

Lue lisää Hausvisesta lataamalla esitteemme tai ota meihin suoraan yhteyttä sivulla olevan lomakkeen kautta ja kysy esittelyä!

Lue meistä lisää!

Lisätietoa saat lataamalla esitteemme.


Ota yhteyttä ja pyydä tarkempi esittely Hausvisen ominaisuuksista!